Inschrijven

Door uw betalingsgegevens te verstrekken en deze betaling te bevestigen, machtigt u (A) Alumnivereniging Het Zinkstuk en Stripe, onze betalingsdienstaanbieder en/of PPRO, haar lokale dienstverlener, om instructies naar uw bank te sturen om uw rekening af te schrijven en (B) uw bank om uw rekening af te schrijven in overeenstemming met die instructies. Als onderdeel van uw rechten heeft u recht op restitutie van uw bank volgens de voorwaarden van uw overeenkomst met uw bank. Een terugbetaling moet worden aangevraagd binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening is gedebiteerd. Uw rechten worden toegelicht in een verklaring die u kunt verkrijgen bij uw bank. U stemt ermee in om meldingen voor toekomstige afschrijvingen te ontvangen tot 2 dagen voordat ze plaatsvinden.